Založenie vlastnej chovateľskej stanice na Slovensku

 • 5. aug 2023

Každému majiteľovi papierového psíka možno napadne myšlienka aspoň raz za život o tom, aké by bolo odchovať si svoje vlastné šteniatka. Preto Vám poradíme a napíšeme aj z pohľadu chovateľa aké náležitosti budete musieť podstúpiť. 

Prvým významným krokom je kúpa šteniatka s preukazom pôvodu. Ak chceme do budúcna chovať psov ideálne je mať sučku. Žiadny chovateľ Vám nezaručuje, že psík bude uznaný za chovného alebo bude výstavne úspešným. Preto by sme mali pristupovať pri kúpe s tým, že v prvom rade chceme mať zdravého zastupiteľa plemena a člena rodiny. To že sa neskôr uzná za chovného alebo bude zbierať tituly na výstavách je len bonusom a príjemným spestrením Vášho spolunažívania. Je potrebné vyhľadávať šteňa, ktoré nevykazuje žiadne hrubé nedostatky. Väčšina šteniatok má predpoklady pre chov a výstavy podstatným faktorom býva prezubenie psa. Samozrejme na chovnosť vo veľa štandardoch plemien nie je vylučujucou chybou menčí nedostatok v chrupe. 

Založenie chovateľskej stanice – Ako nato ? 

Založenie chovateľskej stanice je potrebné v prípade, že vlastníte sučku. V prípade, že máte doma len papierového s rodokmeňom krycieho psa nie je tento úkon potrebný. Ale vráťme sa späť k založeniu chovateľskej stanice. 

Musíme si požiadať o medzinárodne chránený názov chovateľskej stanice. Treba rátať s tým, že samotný proces schvaľovania názvu trvá niekedy aj pol roka. Žiadosť o vybavenie názvu chs je potrebné stiahnuť na stránkách daneho klubu plemena, ktorého momentálne chováme. Žiadosť o registráciu chráneného názvu CHS sa predkladá na sekretariát príslušnej členskej organizácie na Slovensku, skratka “SKJ” (Slovenská kynologická jednota), ktorá zastrešuje dané plemeno, ktoré chovateľ v dobe podania žiadosti plánuje odchovávať.

 1. Žiadosť sa predkladá na predpísanom tlačive, dostupnom na webovej stránke príslušnej členskej organizácie SKJ. Žiadosť odporúčame vyplniť čitateľne, najlepšie na PC alebo paličkovým písmom.

  Žiadosť musí obsahovať:
 • meno a priezvisko žiadateľa, príp. titul,
 • dátum narodenia
 • úplná adresa trvalého bydliska
 • vlastnoručný podpis
 • odporúčame doplniť telefonický kontakt, resp. email.
 • šesť navrhovaných názvov chovateľskej stanice a to
  v poradí, v akom má žiadateľ o pridelenie záujem.

K žiadosti je potrebné priložiť:

 • obojstrannú kópiu občianskeho preukazu /rodné číslo odporúčame zatrieť/
 • doklad o uhradení poplatku za vybavenie žiadosti chráneného názvu chovateľskej stanice. Bez tohto dokladu nebude žiadosť vybavená. 


Žiadosť je potrebné predkladať osobne alebo zaslať poštou na adresu SKJ. (nájdete na ich web stránke) 

Názov chovateľskej stanice – podmienky

 1. Chránený názov CHS môže obsahovať maximálny počet 24 znakov vrátane medzier.
 2. Navrhovaný názov CHS nesmie obsahovať hanlivé slová, vulgarizmy, slová propagujúce násilie, terorizmus a iné extrémistické hnutia.
 3. Navrhovaný názov je prípustný v slovenskom jazyku ale aj cudzojazyčný.
 4. Navrhovaný názov CHS nesmú tvoriť výhradne číslice a nesmie obsahovať
  názov štátu a názov plemena.
 5. Navrhované názvy chovateľských staníc nesmú byť totožné s už chránenými
  názvami chovateľských staníc v centrálnom registri FCI v Belgicku.
 6. Názov CHS, ktorý už bol raz schválený FCI nie je možné meniť.

Je vhodné zvoliť názov chovateľskej stanice tak, aby sme do budúcna neľutovali ak zmeníme plemeno, ktoré sme chovali doteraz. Za život môžete vlastniť len jednu chovateľskú stanicu. Certifikát s názvom chovateľskej stanice Vám bude zaslaný na dobierku na vami uvedenú adresu. K žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie o zaplatení poplatku. Poplatok je 40 eur. 

Keď už máme vyriešený názov chovateľskej stanice nasleduje uchovnenie alebo inak povedané bonitácia psa/suky. Pre uchovnenie sú potrebné aj zdravotné vyšetrenia, ktoré si určuje klub daného plemena. Uchovňuje sa na klubových výstavách. Je potrebné požiadať o uchovnenie, väčšinou na klubových stránkách býva elektronická žiadosť alebo prihláška na uchovnenie psa, ktorú je potrebné vyplniť a odoslať. Nasledovne je potrebné zúčastniť sa klubovej výstavy a tam získať potrebné ocenenie, každý klub si nastaviť svoje kritéria. Pes sa nemusí umiestniť s titulom stačí ak bude mať známku Výborný. Každé plemeno ma podmienky na prijatie do chovu rozličné a všetko záleží od nastavenia klubu plemena. Odporúčame Vám zvážiť aj členstvo v danom klube, získate tým množstvo výhod a aj menšie poplatky za všetky úkony vrátane uchovnenia. 

V prípade, že máte chovnu suku na klubových výstavách sa môžete poobzerať rovno aj po budúcom krycom psovi pre Vašu fenku. Vidieť krycieho psa v realite je úplne iné ako riadiť sa fotkami, ktoré sa častokrát retušujú a upravujú. Takisto ak máte chovného krycieho psa, máte jedinečnú šancu ho na výstavách prezentovať aby si ho všimli chovatelia, ktorý by mali záujem vytvoriť spojenie s Vašim krycím psom.